Smittebeskyttelse på hesteeiendommer


Hesteeiere beveger seg mye mellom ulike hesteanlegg, både med og uten sine hester. Risikoen er dermed stor for ubevisst spredning av smitte. Med gode rutiner i stallen og stallområdet, reduseres risikoen for smitte betraktelig.


Dette er et spørreskjema om stallanlegget, og er tenkt som et hjelpemiddel i arbeidet med å forbedre smittekontrollen i stallen.

Smitte på hesteeiendommer GRØNN
.pdf
Download PDF • 1.76MB

Etter at spørreskjema om smittebeskyttelse på hesteeiendommen er besvart, kan disse anbefalingene brukes som en veiledning til å forbedre smittebeskyttelsen på stallanlegget.

Smitte hesteeiendommer GUL
.pdf
Download PDF • 5.71MBPopulært
Nytt
Følg Oss
  • Facebook Basic Square