top of page

LUFTVEISUNDERSØKELSE

Har hesten nedsatt prestasjon? Har hesten unormale pustelyder?

Vår veterinær Prof. Eric Strand har doktorgrad i luftveissykdommer hos sportshester og er anerkjent som en av Europas mest erfarne halskirurger på hest!

 

Ved halsundersøkelse lyser vi hesten i halsen med et endoskop for å avdekke betennelser eller lidelser i øvre og nedre luftveier.

Vi kan også undersøke luftveiene mens hesten er i aktivitet med såkalt ”over-the- ground”-endoskopi: Undersøkelsesutstyret festes på hesten og resultatet avleses på en skjerm mens hesten arbeider under rytter eller i vogn.

bottom of page