KURS OG FOREDRAG

Mjøsa Hesteklinikk er opptatt av å spre kunnskap. Kunnskapsheving er forebyggende

helsearbeid! Klinikken tilbyr kurs og foredrag alene og i samarbeid med andre veterinærer og faginstitusjoner. Hvert år arrangerer vi ca. ni temakvelder eller kurs.

Lik oss på Facebook og få oppdatering om neste kurs eller foredrag.

Erik og Andre bakkearbeid 2016
Desdemona i bakkearbeid 2016