Tips for miljøsanering av stall hvor hester har fått påvist benskabb (Chorioptes Equi)


Chorioptes Equi- fotskabb hos hest

Fotskabben smitter gjennom direkte kontakt med andre hester eller indirekte via hender, børster, dekken, belegg, bandasjer, smittet stallmiljø osv. Midden kan under gode forhold overleve i miljøet i opp til 2 måneder. Ved minusgrader dør midden.

Miljøsanering ved påvist fotskabb hos hest:

Under vintersesongen kan boksen til hester som er smittet, tømmes og skures grundig med klorin.

sommeren, da hestene kan slippes på beite eller stå ute, må stallen tømmes og gjøres grundig ren, gjerne med en skurebørste. Det kan også brukes antiparasittære midler hvor Sebacil er den mest effektive. Derimot forårsaker Sebacil korrosjon (rust), og mange velger av den grunn bare å gjøre mekanisk rent med skuremiddel og evt klorin.

Stallen skal stå tom over beitesesongen eller i minimum 2 måneder.

Det er viktig at hestene også behandles i denne perioden slik at de er smittefrie da de settes inn i stallen igjen. Kontakthester skal alltid behandles (også de som bruker samme uteområder). Utstyr som hestene bruker, skal også rengjøres.

Ved smitte av benskabb i stallen skal ikke nye hester tas inn i stallen eller gruppen av hester før behandlingen mot skabben er gjennomført, stallen er grundig rengjort og stått tom i 2 måneder.

Populært
Nytt
Følg Oss
  • Facebook Basic Square